[Chi nhất] Độc Y Tà Quân ~ Chương 1

Sáng sớm, từng tia nắng mặt trời chiếu khắp nơi, bao trùm lên cả một mãnh rừng. Tiếp tục đọc

Advertisements